تازه های اخبار تازه های اخبار

راهپیمائی روز قدس

حضور پر شور کارکنان بانک مسکن استان در راهپیمائی روز قدس

کارکنان بانک مسکن همگام با دیگر مردم روزه دار استان، با راهپیمائی در روز قدس ، حامی ملت مظلوم فلسطین شدند
کارکنان روزه دار بانک مسکن ، با حضوری پر شور در راهپیمائی روز قدس ، حمایت قاطع خود را از ملت مظلوم فلسطین و دیگرملل ستمدیده جهان اعلام داشته و با فریادهای الله اکبر، مرگ برآمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر صهیونیست خواستار آزادی قدس شریف و رفع فتنه و ظلم جهانی شدند 
آخرین بروزرسانی 1395/7/4