اطلاعات تماس مدیران استان اطلاعات تماس مدیران استان

بازگشت

مدیر شعب استان خراسان شمالی

مرتضی ناصری سماغچه
مدیر شعب استان خراسان شمالی
تلفن : 058-32727800
نمابر : 058-32727801
آدرس پستی : بجنورد-خیابان طالقانی غربی-نبش خیابان شهید فرهادی-پلاک2011