تازه های اخبار تازه های اخبار

مراسم توديع ومعارفه رئيس شعبه مركزي قزوين

مراسم توديع ومعارفه رئيس شعبه مركزي قزوين با حضور مسئولين مديريت و كاركنان شعبه مركزي قزوين در محل شعبه برگزار شد

سيد اصغر حسيني مديرشعب استان قزوين ضمن تقدير وتشكر از زحمات كاركنان ومرتضي قليچي رئيس اسبق شعبه  مركزي قزوين،  انتصاب مهدي رجبي را به عنوان رئيس شعبه تبريك گفت وابراز اميدواري كرد با حضور وي شعبه مركزي قزوين در پيشبرد اهداف تعيين شده بانك بيش از پيش موفق شود.

وي  اظهار داشت بانك مسكن با توجه به رسالت خود در تامين مالي بخش مسكن تمام تلاش خود را جهت رونق اقتصادي بخش مسكن انجام  خواهد داد واميدواريم با اقدامات صورت گرفته  در تامين مالي طرح اقدام ملي نقش خود را در اين امر مهم بخوبي ايفا نماييم.

حسيني يكي از اولويتهاي مهم بانك را تحقق اهداف در بخش طرح اقدام ملي برشمردو تصريح كرد تحقق اهداف تعيين شده در اين بخش براي بانك بسيار حائز اهميت است و همه كاركنان بايد  با حساسيت ويژه وبا استفاده از ظرفيتهاي موجود در جهت تحقق اهداف مورد نظر تلاش نمايند.

مديرشعب استان قزوين افزود شعب مركزي مديريتها به دليل نقش آفريني مهم آنها در اجراي سياستهاي بانك اظهار داشت شعب مركزي درسراسر كشور به عنوان الگوي ساير شعب وموتور محرك مديريتها هستند بنابراين  كاركنان شعبه مركزي قزوين با توجه به وظيفه سنگيني  كه دارند در جهت تحقق اهداف بانك نهايت تلاش خود را انجام دهند .

حسيني با اشاره به توانمنديهاي  بسيار بالاي تك تك  كاركنان شعبه مركزي قزوين اظهارداشت بايد از اين ظرفيت بسيار خوب به گونه اي استفاده شود تا با همگرايي وهم افزايي ، شعبه درمسير تحقق اهداف با سرعت بيشتري حركت نمايد.

وي با تاكيد بر وصول مطالبات معوق تصريح كرد تعيين تكليف مطالبات در بخشهاي مختلف وكاهش  NPLشعبه بايد در اولويت كاري قرارگيرد وباپيگيري جدي در اين بخش موجب بازگشت منابع به چرخه نقدينگي بانك فراهم گردد.

حسيني با تاكيد برشناخت نقاط ضعف و انجام اقدامات اصلاحي ،خواستار تلاش بيشتر كاركنان شعبه مركزي به منظور دست يابي به اهداف تعيين شده در همه شاخص ها شد.

مرتضي قليچي رئيس اسبق شعبه مركزي قزوين نيز ضمن ارائه آمار عملكرد شعبه اززحمات همه كاركنان شعبه  كه در مسير تحقق اهداف وي را ياري كردند تقدير وتشكر كرد وابراز اميدواري كرد روند روبه رشد شعبه با قوت بيشتر در تمام بخش ها ادامه داشته باشد.

مهدي رجبي رئيس شعبه مركزي قزوين – نيز در اين مراسم اظهار داشت همه ما عضو خانواده بانك مسكن هستيم وبايد با مشاركت وهمدلي موجبات تعالي بانك را فراهم سازيم.

وي يكي از عوامل موثر در دستيابي شعبه به اهداف ابلاغي را كار جمعي ومشاركت همه كاركنان شعبه در انجام امور دانست وتصريح كرد تمام تلاش خود را خواهيم كرد تا با كارگروهي ومشاركت همه كاركنان  اهداف شعبه را محقق نماييم.

رئيس شعبه مركزي قزوين با تاكيد بر مشتري مداري و تكريم ارباب رجوع  اظهارداشت  با توجه به اهميت موضوع همه تلاش خود را در جهت تسريع انجام امور وافزايش رضايتمندي مشتريان   واعتلاي نام بانك انجام دهيم .

آخرین بروزرسانی 1399/6/25