فهرست اخبار فهرست اخبار

دیدار معاون مدیر شعب استان با مدیرکل شرکت پست استان

، آقای سیاوش زراعتی معاون مدیر شعب استان با همراهی آقای احمد سارانی رییس دایره فناوری اطلاعات و آقای سیدعادل رضوی معاون دایره ارتباطات و بازاریابی با آقای زمانی مدیرکل شرکت پست استان در محل دفتر وی دیدار نمود.

آقای سیاوش زراعتی معاون مدیر شعب استان با همراهی آقای احمد سارانی رییس دایره فناوری اطلاعات و آقای سیدعادل رضوی معاون دایره ارتباطات و بازاریابی  با آقای زمانی مدیرکل شرکت پست استان در محل دفتر وی دیدار نمود.
طی این نشست معاون مدیر شعب ضمن تبریک انتصاب آقای زمانی ، برخی خدمات و محصولات بانک را تشریح نمود  و آمادگی بانک مسکن را جهت ارایه هرگونه خدمات و تعامل دو سویه به شرکت مذکور اعلام نمود .
زراعتی طی مذاکرات این نشست،  شرایط اتصال سایت شرکت پست به درگاه پرداخت اینترنتی بانک مسکن و بهره مندی از خدمات الکترونیک بانک مسکن را تشریح نمود که طی این مذاکرات،  با درج لینک پرداخت اینترنتی بانک مسکن در سایت شرکت پست استان موافقت صورت گرفت .همچنین مقرر گردید پس از بررسی های لازم جهت انتقال حساب های حقوقی کارکنان شرکت پست به بانک مسکن تصمیم گیری صورت گیرد .
طی این جلسه معاون مدیر شعب با هدف سهولت در خدمات رسانی و رفاه بیشتر مشتریان، پیشنهاد اسقرار دستگاه خودپرداز در سالن شرکت مذکور و تعیین محلی برای استقرار همکاران بانک مسکن جهت مشاوره خدمات نوین و تسهیلات بانک را ارایه نمود که مورد موافقت مدیرکل شرکت پست استان قرار گرفت .

آخرین بروزرسانی 1397/12/28