فهرست اخبار فهرست اخبار

تشریح طرح صندوق پس انداز مسکن یکم

​جلسه ای جهت تشریح طرح صندوق پس انداز مسکن یکم و برنامه ریزی جهت دستیابی به اهداف مورد نظر بانک با حضور روسای شعب و مسوولین دوایر در محل مدیریت شعب استان برگزار گردید.
جلسه ای جهت تشریح طرح صندوق پس انداز مسکن یکم و برنامه ریزی جهت دستیابی به اهداف مورد نظر بانک با حضور روسای شعب و مسوولین دوایر در محل مدیریت شعب استان برگزار گردید.در این جلسه آقای غفوریان -معاون مدیر شعب استان-پس از تشریح طرح مذکور بیان نمود از طرح صندوق پس انداز مسکن یکم به عنوان یک فرصت مناسب جهت دستیابی به اهداف جذب منابع بانک می توان یاد نمود و به یقین اگر همکاران از تمام توان خود جهت پیشبرد اهداف بانک استفاده نمایند می توانند با استفاده از این فرصت پیشرفت قابل قبولی را در استان رقم بزنند.حساب صندوق پس انداز مسکن یکم دارای اهمیت زیادی در بانک می باشد و جزو الویت های بانک است که همکاران باید موج حساسیت جهت تحقق اهداف تعیین شده در این طرح را با تمام امکانات قابل استفاده در بین همکاران ایجاد نمایند. در ادامه جلسه پیشنهاد های همکاران در زمینه برنامه ریزی و استفاده از تمام ابزار های دردسترس جهت تبلیغات حساب مذکور و تحقق اهداف تعیین شده مورد بررسی و تصیمیم گیری قرار گرفت.
آخرین بروزرسانی 1394/5/5