فهرست اخبار فهرست اخبار

جلسه کمیته وصول مطالبات معوق شعبه مولوی زاهدان

جلسه کمیته وصول مطالبات معوق با حضور آقای محمدرضا بوستان افروز - مدیرشعب استان ،اعضای کمیته وصول مطالبات معوق و ریاست شعبه مولوی زاهدان در محل شعبه مذکور برگزار گردید.
جلسه کمیته وصول مطالبات معوق با حضور آقای محمدرضا بوستان افروز - مدیرشعب استان ،اعضای کمیته وصول مطالبات معوق و ریاست شعبه مولوی زاهدان در محل شعبه مذکور برگزار گردید.در ابتدای جلسه برنامه ریزی ریاست شعبه از سوی مدیر شعب مورد پرسش قرار گرفت و همچنین عملکرد هریک از همکاران با عنایت به آمار مورد بررسی و نقد قرار گرفت.بوستان افروز در این جلسه عنوان نمود ، طرح صندوق پس انداز مسکن یکم و وصول مطالبات معوق بانک در فاکتور اصلی در ارزیابی شعبه در حال حاضر می باشد که تخصیص پاداش و اضافه کار بر مبنای آن است و بانک خواستار دستیابی به اهداف تعیین شده در هر دو بخش می باشد.همکاران شعبه تمام تلاش خود را برای کاهش مطالبات با تمام توان به نمایش بگذارند تا به اهداف نزدیک تر شوند و این امر زمانی امکان وقوع دارد که همکاران از اولین قسط معوق پیگیر وصول آن باشند و بهتر است در هنکام پرداخت تسهیلات ضمن اعتبار سنجی دقیق و کارامد که موجب کاهش سطح احتمالی مطالبات معوق می شود به فرهنک سازی جهت پرداخت به موقع اقساط نیز اقدام گردد. در ادامه برخی پرونده های تسهیلاتی شعبه مورد بررسی قرار گرفت.
آخرین بروزرسانی 1394/5/5