فهرست اخبار فهرست اخبار

: شناسایی فعالان و نیازسنجی خواسته ها دو رکن برای رقابت در بازار مالی

کمیته بازاریابی مدیریت شعب استان با حضور اعضای کمیته با هدف برنامه ریزی برای شناسایی فعالان بخش مسکن و ساختمان استان برگزار گردید

کمیته بازاریابی مدیریت شعب استان با حضور اعضای کمیته با هدف برنامه ریزی برای شناسایی فعالان بخش مسکن و ساختمان استان برگزار گردید . طی این نشست برنامه ریزی های لازم و الویت بندی مراحل این اقدام با هدف دستیابی به اطلاعات موصوف در کوتاه ترین زمان تعیین و تشریح گردید .
سیاوش زراعتی مدیر شعب استان بر استفاده حداکثری از توان تمامی همکاران کمیته بازاریابی و رابطین بازاریابی شعب جهت جمع آوری اطلاعات لازم در اسرع وقت تاکید و بیان نمود : اقدامات و برنامه ریزی های صورت گرفته برای شناسایی فعالان بخش مسکن و ساختمان دارای دو فرصت مناسب است. نخست با شناسایی افراد مذکور نسبت به شناخت کامل از این بخش از بازار مالی که در تخصص بانک است، دست خواهیم یافت و پتانسیل ها و ظرفیت های موجود جهت برنامه ریزی و دست یابی به اهداف در اختیار مان قرار خواهد گرفت و در مرحله دوم با نیاز سنجی خواسته های این بخش از بازار، فرصت برنامه ریزی و طراحی محصولات متناسب با نیاز بازار برای بانک مسکن مهیا خواهد شد که امید است این اقدامات منتج به کسب سهم بیشتری از بازار مالی استان و کشور گردد

آخرین بروزرسانی 1400/4/20