فهرست اخبار فهرست اخبار

مذاکره با مدیر عامل تعاونی مسکن فتح المبین سازه جهت پیوستن به باشگاه مشتریان بانک مسکن

نشستی با حضور مسوولین مدیریت شعب ، مدیر عامل و اعضای هیات مدیره تعاونی مسکن فتح المبین سازه برگزار گردید

نشستی با حضور مسوولین مدیریت شعب ، مدیر عامل و اعضای هیات مدیره تعاونی مسکن فتح المبین سازه برگزار گردید.
سیاوش زراعتی مدیر شعب استان طی این دیدار  شرایط اعطای انواع تسهیلات و برخی خدمات بانک را تشریح و عنوان نمود: بانک مسکن در طرح اقدام ملی مسکن، همگام با سایر نهادهای مرتبط به این طرح، با تمام نیرو تلاش می کند تا هم استانی ها بتوانند صاحب خانه شوند و این نیاز مهم رفع گردد لذا پیوستن تعاونی های مسکن فعال در طرح موصوف به باشگاه مشتریان بانک مسکن و داشتن مراودات مالی بیشتر، زمینه فعالیت بانک مسکن در استان را توسعه می دهد و می توانیم با این تعاملات سازنده در جهت توسعه استان گام های مفیدی را برداریم. سعی مجموعه همکاران بانک مسکن استان در تسهیل نمودن ارائه خدمات و تسهیلات می باشد که امید دارم سبب گسترش تعامل فی ما بین گردد.
اکبری مدیرعامل تعاونی مسکن فتح المبین سازه ضمن تشکر از هماهنگی های صورت گرفته برای تسهیل در پرداخت تسهیلات طرح اقدام ملی مسکن، طی سخنان خود ابراز نمود: امیدوارم تلاش بانک مسکن برای رفع برخی موانع و تسهیل در اجرای قوانین و از طرف دیگر اقدامات دولت سبب به ثمر نشستن تمام این برنامه ریزی ها و اقدامات شود و هم استانی های عزیز نیز صاحب خانه گردند.تعامل سازنده کارکنان شعبه و مدیریت شعب منجر به تصمیم برای انتخاب بانک مسکن بعنوان بانک عامل گردید که پس از نظر خواهی از هیات مدیره ، در این مورد تصمیم گیری و اقدام خواهد شد.

آخرین بروزرسانی 1400/6/21